Şantiye Konteyner Ölçüleri
ss

Şantiye Konteyner Ölçüleri

Şantiye Konteyner Ölçüleri

Şantiyelerde işçilerin ofis, yemekhane, yatakhane, duş alanları gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olan şantiye konteynerler farklı ölçülerde bulunmaktadır. İşçilerin hangi alan olursa olsun rahat etmelerini sağlamak şantiye konteynerlerde birincil amaçtır. Bunun yanı sıra iş sahasında engel yaratmayacak şekilde oluşları da başka bir önemli noktadır. Özel olarak yapılan şantiye konteynerler bu amaçları göz önünde tutularak isteğe bağlı olarak geliştirilebilmektedir. Standart ölçülerinin yanı sıra istenilen ölçülerde de tasarlanmakta olup kullanım alanına göre eklemeler kurulum öncesinden yapılmaktadır. Örneğin yemekhane olarak kullanılacaksa masa kullanıma uygun hale getirilmekte, barınma için kullanılacaksa yatak konulmasına uygun hale getirilecek şekilde tasarlanmaktadır. Kullanacak kişi sayısı esas alınarak yapılacak hesaplama sonucu Şantiye Konteyner Ölçüleri en doğru şekilde belirlenecektir. 137 metrekare olan şantiye konteynerler, böle olarak P120 şeklinde planlanmış olup 3 kata birleşimli olarak kurulumu gerçekleştirebilmektedir. 210 metrekare ve 467 metrekare Şantiye Konteyner Ölçüleri ise daha büyük iş alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ölçütleri kullanım alanının içeriğine uygun olarak belirlenen şantiye konteynerler hangi ölçüde olursa olsunlar başta taşıma esnasında ve daha sonra oluşacak hasarlara karşı dayanıklıdırlar ve uzun kullanım ömrüne sahiptirler. Şantiye veya iş sahalarında kullanımı göz önüne alındığında özellikle konteynerlerin betonarme yapılardan farklı olarak çelik ve metal alışımdan yapılmalarının önemi daha net anlaşılacaktır. Alanlara bağlı kazaların oluşmasını engelleyecektir. Çünkü şantiyelerde, iş makinelerine bağlı kazalar, yangın, su basması vb. gibi pek çok tehlikeli durum oluşmaktadır.

Şantiye Konteyner Ölçüleri

Çalışanların uzun süreler aynı yerde kalmaları ve buna bağlı olarak oluşan kirlenme, ufak hasarlar ise şantiye konteynerler için önemsiz olup çabucak temizlenmekte ya da dirençli olması nedeniyle hasar oluşmamaktadır. Soğuk iklimlerde içinde ısıtıcı, soba gibi araçların kullanımına uygun olan şantiye konteynerlerde ısı yalıtımı da yapılmakta olup çalışanların rahatlığı ön planda tutulmaktadır. İş sahalarında sayılan amaçlar doğrultusunda kullanıma en uygun araçlar olan şantiye konteynerlerin nakliyesi yapıldıktan sonra kullanıma kısa süreler içerisinde hazır hale getirilmektedir. Ölçü kararı verirken firmamızdan yardım isteyebilir, konteyneri kullanacak kişi sayısı ile orantılı olacak ölçülere ulaşabilirsiniz.

 • Kimyasal Depolama Konteyneri

  Kimyasal Depolama Konteyneri

  Yapılan üretimler ve sunulan hizmetler neticesinde atıklar üretilmektedir. Bu atıkların üretilmesinde özellikle tehlikeli atıklar statüsünde olan bu atıkların üretilmesi durumunda gerekli olan yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. Yapılacak işlemler bu yönetmeliklerde

 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı

  Endüstriyel Atık Yönetim Planı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Endüstriyel üretim yapan tesislerde üretilen atıkların üretiminden bertaraf edilmesine kadar olan süreci yönetmelikler ile düzenlemiştir. Bu düzenlemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konusunda bu tesislerin Endüstriyel Atık

 • Tıbbi Atık Konteyneri

  Tıbbi Atık Konteyneri

  Dünya üzerinde birçok alanda meydana gelen gelişmelerin her biri arkasında insanoğluna bazı atıklar bırakarak ilerlemektedir. Bu konuda her sektörün dünyanın geleceğini düşünerek kendi atıklarıyla ilgili çözüm yollarını da gündeme getirerek atıkları bertaraf etme yoluna

 • Waste Container

  Waste Container

  Sıklıkla kullanılan adıyla çöp konteyneri şeklinde bilinse de katı atıkların içinde saklandığı, depolandığı ve taşınmasına yardımcı olunduğu konteynerler Waste Container olarak bilinmekte ve bu türden bir katı atık toplama yöntemi sayesinde de çevrenin

 • Atık Depolama Konteyneri

  Atık Depolama Konteyneri

  İnsanlar günlük hayatta ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da bazı maddeleri doğaya bırakırlar. Bu bırakılan atıklar gelişi güzel bırakılmışsa çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Belki insan bu doğayı kirletme işini bilerek yapmamaktadır ama sonuçta insanoğlunun

 • Atıkların Sınıflandırılması

  Atıkların Sınıflandırılması

  Atıklar kullanım amacını yerine getiremeyen, kullanım süresi dolmuş, kullanıcı tarafından kullanılamayacak kadar yıpranmış ve bütün bu özelliklerinden dolayı canlıların yaşam çevresinden uzaklaştırılması gerekli olan maddeler olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada atıkların

 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  Ülkemizde atıklar konusunda yayımlanan bazı yönetmelikler mevcuttur. Genel olarak bunların amacı atıkların yapısına göre ayrıştırılması ve insan sağlığı ile çevreye zarar verilmeden bertaraf edilmesini amaçlamaktadır. Yönetmelikler bu atıkların ortaya çıkmasından sonra

 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Üretim esnasında ortaya çıkan ve yönetmelikteki tehlikeli atık tanımlarına uymakta olan atıkların üretiminden bertaraf edilmesine kadar olan süreci

 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

  Türkiye’de gıda sanayiinde ve evlerde, yemek yapmak amacıyla kullanılan sıvı yemeklik yağların özellikle kızartma yapılan yemeklerin sonrasında bilinçsiz ce lavabolara dökülmesi ile ortaya çıkan çevre kirliliği son derece yüksek oranlara tırmanmış durumdadır. Bunun yanında

 • Atıkların Ayrıştırılması

  Atıkların Ayrıştırılması

  Atıkların içeriğinin yapısına göre farklı özellikleri olmakta ve farklı sınıflandırması olmaktadır. Atıkların imha süreci ve geri dönüşüm süreci konusunda sınıfına uygun olarak depolanması ve tesislere taşınması gerekmektedir. Evsel atıkların aralarında bir ayrıştırma

 • Atık Konteyner Renkleri

  Atık Konteyner Renkleri

  Atıkların toplanması depolanması işletmeler için belirli yükümlülükleri olan bir durumdur. Atıkların toplanması konusunda özellikle endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar ve kimyasal atıklar olarak sayılabilecek atık türleri için devlet tarafından uygulanan yönetmelikler mevcuttur.

 • Atık Konteyner Üretimi

  Atık Konteyner Üretimi

  Günlük yaşantımız içerisinde ev ortamında ve iş hayatının tüm evrelerinde bilinçli olarak ya da hiç farkında dahi olmadan atık üretiriz. Bu atıkların çevre kirliliğine yol açarak insan ve hayvan sağlığını tehdit etmeden yaşam alanlarından uzaklaştırılması gerekir.

 • Çankırı Konteyner

  Çankırı Konteyner

  Basit bir açıklamayla; konteyner taşımacılık işlemleri, farklı özelliklere sahip konteyner ürünleri sayesinde gerçekleştirilen taşımacılık hizmetleri anlamı taşımaktadır. Konteyner sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri de tamamıyla standart ebatlarda imal edilmeleridir.

 • Nevşehir Konteyner

  Nevşehir Konteyner

  Çok daha kolay ve zahmetsiz bir yük taşımanın yanında oldukça fazla ürünün taşıması mümkün olmaktadır. Bu nedenle başta uluslararası ticaret yapan önemli firmalar olmak üzere herkes tarafından kullanılmaktadır. Konteyner taşımacılığı özellikle taşıması çok zor olan

 • Kastamonu Konteyner

  Kastamonu Konteyner

  Kolay bir şekilde ürün taşınmasını sağlaması yanında güvenli bir taşımacılık olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Aynı zamanda yüklerin makineler ile yüklenilmesinden dolayı da hızlı bir taşımacılık sağlar. Uluslararası yapılan ticaretlerde oldukça kullanışlı olan

 • Denizli Konteyner

  Denizli Konteyner

  Uluslararası taşımacılık için çok yaygın olarak kullanılan ve çelikten yapılmış bir kutu olarak ifade edilen konteyner oldukça güvenli ve verimli bir yoldur. Konteyner ile taşınacak ürünlerde değişik boyutlarda olabilmektedir. Konteyner boyutları ISO 6346 ile belirlenmiştir.

 • Kütahya Konteyner

  Kütahya Konteyner

  Özellikle uluslararası ticaret yapan firmalar tarafından kullanılan konteyner taşımacılığı her geçen gün önem kazanmaktadır. Kolay olmasının yanında hızda kazandıran bir özelliğe sahip olmasından dolayı daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Güvenli, hasarsız bir taşımacılık

 • Muğla Konteyner

  Muğla Konteyner

  Taşımacılık yapan firmaların bazı durumlarda oldukça büyük sıkıntılar ile karşılaştıkları görülmektedir. Konteyner taşımacılığı bu anlamda diğerlerine kıyasla çok daha kullanışlı ve zahmetsiz bir yoldur. Muğla Konteyner taşımacılığında önemli

 • Waste Storage Container

  Waste Storage Container

  İşletmeler, fabrikalar ve endüstriyel anlamda üretim yapan kuruluşlar başta gelmek üzere zaman zaman daha küçük çaplı alanlarda bile ortaya çıkan katı atık diye adlandırılmış çöpün büyük miktarda görülmesinden dolayı çöp konteynerlerine ihtiyaç duyulabilmektedir. Waste

 • Kimyasal Konteyner Fosroc

  Kimyasal Konteyner Fosroc

  Kimyasal bir içeriğe sahip olan ya da atık şeklinde ortaya çıkmasının ardından belli bir süre sonra kimyasal reaksiyonların oluşmasına sebep verecek niteliğe sahip olan atıkların kimyasal atık olarak değerlendirilmesine dikkat edilmekte ve bunların mutlaka depolanması, saklanması

 • Medikal Atık Konteyneri

  Medikal Atık Konteyneri

  Ülkemiz son zamanlarda atık kavramının yeniden tanımlanmasının yapılmasıyla beraber bu atıkların yeninden gruplandırılarak uzaklaştırılması konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran bir ülke konumundadır. Bu bağlamda kendi arasında gruplandırılan atıklar, sanayi atıkları,

 • Evsel Atık Konteyneri

  Evsel Atık Konteyneri

  Modern yaşamın gereği olarak bir biri ardına yükselen çok katlı binaların sayısı artıkça buna bağlı olarak ortaya çıkan atıklarda çoğalmaktadır. Bu atıklar, endüstriyel atık içermemeleri, kimyasal tehlike oluşturmamaları gibi sebeplerle tehlikeli ve zararlı atık tanımının

 • Kontamine Atık Konteyneri

  Kontamine Atık Konteyneri

  Kontamine sözcüğünün kelime anlamı karılım ya da sıçrama olarak adlandırılabilir. Esasında kontamine atık incelendiğinde atığın hangi tehlikeli atık ile karışmış olduğu konusuna hem kontamine atığın toplanmasında hem nakliyesinde hem de bertaraf edilmesinde farklı yöntem

 • Atık Konteyner Fiyatları

  Atık Konteyner Fiyatları

  Gerek günlük gıda tüketimi ya da malzemelerin kullanım sonucu ortaya çıkan ve kullanılamayan artıklar, gerekse üretim ve tıbbi alanda yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkan kullanımı mümkün olmayan tüm artıklar atık malzeme olarak adlandırılmaktadır. Bu atıkların sağlıklı

 • Balıkesir Konteyner

  Balıkesir Konteyner

  Önemli taşımacılık yöntemlerinden birisi olarak giderek yaygınlaşan konteyner taşımacılığı birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Hızlı ve kolay bir taşımacılık ile birçok ürün yurtiçine ve yurtdışına teslim edilmektedir. Herhangi bir şekilde kaza olma ihtimali

 • Kırklareli Konteyner

  Kırklareli Konteyner

  Firmalar, kiralık konteyner rakamları hususunda müşterilerine oldukça avantajlı seçenekler sunabiliyor. Bu durumun en önemli nedeni ise, gelişen üretim teknolojileri aracılığıyla uygun maliyetler ile geniş kapsamlı üretim yapma imkanına sahip olmalarıdır. Üretim maliyetleri azalarak

 • Bolu Konteyner

  Bolu Konteyner

  Konteyner sistemlerini modeller halinde sıralamak mümkündür. Prefabrik evler, villa, çeşitli yapı çözümleri, bina yapımları, konut ya da site projeleri, sosyal tesis çalışmaları, şantiye ya da hangar gibi alanlar, çalışma sahaları ve kapalı sahalar ya da prefabrik fabrika binaları

 • Tekirdağ Konteyner

  Tekirdağ Konteyner

  Kolay ve hızlı bir şekilde çok ağır olan malların taşınmasını sağlayan önemli araçlardan bir tanesidir. İhracat ve ithalat yapan firmaların kullandığı konteynerler birçok farklı çeşide sahiptir. Deniz, hava, demir ve kara yoluyla taşınabilen konteyner çeşitleri bulunmaktadır.

 • Kocaeli Konteyner

  Kocaeli Konteyner

  Sektör genelinde faaliyet gösteren firmalar, her müşteri için personelleri arasından bir temsilci görevlendirerek tüm süreci kontrol altına almaya çalışmaktadır. Bu uygulamayla müşterilerine en doğru ve en düzenli şekilde bilgi akışını da sağlamayı başarırlar. İhracat,

 • Yalova Konteyner

  Yalova Konteyner

  Şirketler tarafınca üretime alınan çelik konteyner sistemleri, profesyonel ekipler tarafınca oldukça kısa bir zamanda kurulumu tamamlanmaktadır. Ayrıca kullanıma hazır olacak şekilde de siz müşterilere teslim edilmektedir. Hem oldukça kullanışlı özellikler taşıyan sistemler

 • Yanıcı Ve Patlayıcı Kimyevi Madde Depolama

  Yanıcı Ve Patlayıcı Kimyevi Madde Depolama

  Yapılan üretimlerde yanıcı ve patlayıcı özellikleri olan kimyevi maddelerin kullanılması bazı sektörlerde ve üretim aşamalarında gerebilmektedir. Bu maddelerin kullanılması için temin edilmesi ve belirli süre depolanması gerekmektedir. Bu depolama işlemleri maddelerin yapısı

 • Atık Yönetimi

  Atık Yönetimi

  Dünyanın önde gelen bütün ülkelerin yaptığı gibi ülkemizde son zamanlarda atık yönetimine büyük önem göstermektedir. Zira atık yönetimi olmazsa hem çevre sağlığı hem de insan sağlığı büyük risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada doğal çevrenin sağlıklı

 • Atık Konteyner Çözümleri

  Atık Konteyner Çözümleri

  Atıkların çoğalması sonrasında pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar arasında atıkların toplanması, atıkların depolanması ve atıkların bertaraf edilmesi gibi sorunlar yer almaktadır. Bu gibi sorunlara etkili bir çözüm sunma noktasında başarılı bir uygulama olan

 • Kimyasal Konteyner Basf

  Kimyasal Konteyner Basf

  Endüstriyel anlamda kullanılmış olan kimyasallar başta olmak üzere hemen hemen her alanda kullanılıp artık işlevsiz bir hale gelmiş olan ve atık şeklinde adlandırılmış olan kimyasalların saklanmasında son derece dikkatli olmak gerekmektedir. Diğer atık maddelerden farklı olarak

 • Kimyasal Malzeme Deposu

  Kimyasal Malzeme Deposu

  Sanayi alanındaki hizmetler başta gelmek üzere çok farklı sektörden faaliyetleri devam ettirebilmek için çok sayıda kimyasalın kullanılması zaman zaman gerekli olabilmektedir. Hatta kimi iş sahalarında doğrudan kimyasal ürünlerle çalışılmakta ve bunlardan elde edilen sonuçların

 • Atık Yağ Konteyneri

  Atık Yağ Konteyneri

  Çok farklı alanlarda faaliyet gösteriyor olmasına rağmen pek çok sektör atık yağ olarak değerlendirilebilecek olan maddelerin üretim süreçleri sonunda dışarı çıktığı ve bunların bir noktada depolandığı sektörlerden olmaktadır. Bu sektörlerin hangileri olduğu hakkında

 • Tehlikeli Atık Konteyneri

  Tehlikeli Atık Konteyneri

  Kullanım süresini doldurmuş, sosyal ve ekonomik alanda kullanımı sonrasında işlevini yitirmiş ve işe yaramaz hale gelmiş maddeler genel olarak atık olarak adlandırılmaktadır. İnsanların kullanımı sonrasında kullanılamayacak kadar yıpranmış olan maddelerin uzaklaştırılması

 • Kağıt, Karton, Ambalaj Atık Konteynerleri

  Kağıt, Karton, Ambalaj Atık Konteynerleri

  Hem gerçek hem de tüzel kişiler tarafından doğada bulunan kaynakların hızla tükendiği modern zamanda özellikle kaynakların artık son günlerine geldiği noktasında sık sık haberler çıkmakta ve buna yönelik araştırmalar yapılarak durumun ciddiyeti daha detaylı bir şekilde ortaya

 • Fabrika Sanayi Atık Depolama

  Fabrika Sanayi Atık Depolama

  Ülkemizde sanayi sektörü 1980’li yıllardan sonra hızlanarak yoğun bir fabrikalaşma faaliyetine girişilmiştir.  Bu durumun doğal sonucu olarak da üretim miktarı ve çeşitliliği de artmıştır. Üretim miktarı arttıkça atık miktarı da artmıştır. Ülkemizde sanayi tesislerinin

 • Endüstriyel Atık Depolama

  Endüstriyel Atık Depolama

  Endüstriyel atık, sanayi alanında üretim sonucunda ya da kullanım özelliğini kaybetmiş olan sanayi orijinli atıklara denir. Sanayi atıkları evsel atıklara oranla çok daha fazla çevre kirliliğine yol açan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı

 • Atık Konteyner İmalatı

  Atık Konteyner İmalatı

  Atık Konteyner İmalatı Konusunda Bilinmesi Gerekenler Kişisel kullanımlar sonucunda evlerde oluşan atıkların yanında işletmelerde ve üretim yapılan alanlarda da atıklar oluşmaktadır. Atıkların depolanması, toplanması ve imhası ile yeniden kullanıma

 • Düzce Konteyner

  Düzce Konteyner

  Konteyner ürünleri, taşımacılığı kapsayan bütün işlemlerde ve lojistik faaliyetlerinde tercih edilen, çelik malzemelerden imal edilen ve neredeyse her türlü ürünü gümrük işlerinde taşıma niteliği taşıyan kutulara verilen bir isim olarak belirtilir. Ayrıca bu sistemler aracılığıyla

 • Eskişehir Konteyner

  Eskişehir Konteyner

  Önemli kara ve demir yolu güzergâhlarına sahip olan Eskişehir Konteyner taşımacılığında önemli yerlerden bir tanesidir. Zahmetsiz ve basit bir taşımacılık yöntemi olan konteyner, birçok farklı sektörde bulunan firmalar tarafından kullanılmaktadır. Güvenli

 • Bursa Konteyner

  Bursa Konteyner

  Şantiyeler için en güvenli olan konteyner ürünleri temin edilir. Konteyner içerisinde kaliteli yaşamın içeriklerini sunacak olan tüm detaylar kullanıldı. Modern mimarinin oluşturduğu Bursa Konteyner ürünlerinde kaliteli olan bant sistemleri kullanılır. Tüm kısımları

 • Bilecik Konteyner

  Bilecik Konteyner

  İlk olarak konteyner sisteminin ne olduğunu öğrenmek gerekir. Yani konteyner sistemleri kullanılıyor ancak tanımının da bilinmesi gerekir. Konteyner sistemleri, son dönemlerde o kadar popüler bir hal aldı ki artık pek çok alanda bu sistemlerle alakalı bilgi bulabilir ya da görselleri

 • Sakarya Konteyner

  Sakarya Konteyner

  Konteyner taşımacılığı önemli ölçüde gelişme göstermektedir. Özellikle büyük firmaların yaptıkları taşımacılıkların çok daha güvenli ve hızlı olmasının istenmesinden dolayı tercih edilmektedir. Önemli bir seçenek haline gelen konteyner taşımacılığı birçok farklı

 • Metropol Tipi Konteyner Modelleri

  Metropol Tipi Konteyner Modelleri

  Etrafınıza her baktığınızda farklı tasarımlar veya tasarımların kullanıldığı noktaların ne kadar akıllı bir şekilde değerlendirildiğini görmüşsünüzdür. Son dönemlerde kişilerin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veren firmalar oldukça fazlalaştı. Her sektörde bu

 • Tuvalet Konteyner

  Tuvalet Konteyner

  Dünya genelinde yaşayan tüm insanlar için tuvaletler büyük bir önem taşımaktadır. Sağlıklı yaşamın bir parçası olan tuvaletlerin günümüzde bazı yerlerde büyük bir sorun haline geldiği biliniyor. Özellikle toplu yaşam ve kullanım alanlarında tuvaletlerin eksikliği veya

 • Konteyner Dünyası

  Konteyner Dünyası

  Günümüzde hemen hemen her alanda kullanımları bulunan konteynerler, yapı olarak çok daha verimli, ekonomik ve pratik ürünler olmaktadır. Bu nedenle özel tasarımları, farklı malzemeleri ile kullanım alanları giderek genişlemektedir. Taşımacılık sektörünün de bel kemiğini oluşturan

 • Konteyner Sektörü

  Konteyner Sektörü

  Kısa bir süre öncesine kadar ticari faaliyetlerin genellikle bir ülke içerisinde yoğunlaştığı ülkeler arasında ticari faaliyetlerin oldukça az olduğu hatırlanacaktır. Teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler ve ülkeler arasında yeni ticari anlaşmaların yapılmasıyla birlikte

 • Konteyner Projeleri

  Konteyner Projeleri

  Bireysel ve kurumsal olarak her alanda Konteyner Projeleri bulabilmek mümkün olmaktadır. Konteyner yapıların pek çok avantajı bulunuyor. Bunlar arasında kısa sürede üretim ve montaj firmaların bu yapıları tercih etmesinde en önemli özellikler arasında yer

 • Konteyner Pazarı

  Konteyner Pazarı

  Güvenilir ve düşük maliyetli nakliye işlemleri için son zamanlarda konteynerleri tercih eden firmaların sayısında büyük bir artışın meydana geldiği bilinmektedir. Bu duruma bağlı olarak konteyner sayısı artış göstermiş ve Konteyner Pazarı da aynı şekilde

 • Portatif Wc

  Portatif Wc

  Tuvaletlerin bulunmadığı yerlerde tuvalet ihtiyacını gidermek için tercih edilen Portatif WC hızlı kurulmaları ve ucuz olmaları nedeniyle son yıllarda çok fazla tercih edilmektedir. Özellikle betonarme yapılara göre daha ucuz olması ve istenilen yere taşınabilmesi

 • Sahibinden Metropol Konteyner

  Sahibinden Metropol Konteyner

  Sahibinden Metropol Konteyner alımı şehir hayatında yaygın bir kullanım alanına sahip olan bu model için avantaj sağlayacaktır. Kullanım alanları başlıca; büfe, güvenlik kabini, piknik alanları, tuvalet, bilet satış yerleri, tanıtım ve satış ofisleri, gazete

 • Satılık Konteyner

  Satılık Konteyner

  Nakliyeden özel amaçlar için kullanımına kadar konteynerler oldukça çeşitli kullanım alanına sahiptir. Nakliye için en çok tercih ediliyor oluşu güvenli ve taşınan ürünlerin ihtiyaçlarını karşılıyor oluşundandır. Örneğin bozulmaması gereken gıda ürünlerinin taşımacılığında

 • Ofis Konteyner Ölçüleri

  Ofis Konteyner Ölçüleri

  İş hayatında müşteri ilişkileri ve diğer firmalar ile irtibatın sağlanması açısından gerekli olan ofis, çoğu durumda betonarme yapılarda istenmeyen şartlar altında varlığını sürdürmektedir. Betonarme yapının pahalı oluşu, konumu itibariyle gözden uzak oluşu, afet gibi

 • Satılık Yük Konteyneri

  Satılık Yük Konteyneri

  Yük konteyner sistemleri genel itibariyle, ticari yük konteyner ve ISO yük konteyner sistemleri olarak belirtilmektedir. Hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık alanında tercih edilen bir araç niteliğindedir. Yük konteyner sistemlerinin pek çok türü bulunmaktadır. Üstelik boyutları

 • Iso Konteyner Ölçüleri

  Iso Konteyner Ölçüleri

  Konteyner sistemleri, uluslararası standartlara sahip olan taşımacılık sistemleri dahilinde hasarsız, verimli ve güvenli bir şekilde malzeme taşıyabilmesi açısından imal edilmiş, yeniden kullanılabilen özellikler çelik kutular halinde görülen yapılardan ibarettir. Konteyner sistemleri,

 • Garaj Konteyner Fiyatları

  Garaj Konteyner Fiyatları

  Garaj konteyner sistemlerinin teknik donanımlarını da öğrenmek gerekir. Garaj konteyner modellerinde, temel açıdan elektrik tesisatları çekilmesinin sonrasında aydınlatma sistemleri de yer alabiliyor. Bunun yanı sıra modern garajlar içerisinde tercih edilen otomatik ve kumandayla açılabilen

 • Metropol Konteyner Ev

  Metropol Konteyner Ev

  Konteyner kullanımı çeşitli olduğundan ötürü yapılan düzenlemeler ile metropol konteynerler ev olarak da kullanılabilmektedir. Ekonomik şartlardan veya güvenlik gibi endişelerden ötürü betonarme yapı kullanmak istemeyenler konteyner evleri tercih etmektedirler. Konteyner evler galvaniz

 • Kiralık Şantiye Konteynerleri

  Kiralık Şantiye Konteynerleri

  Konteynerler birçok alanda kullanılabildiği gibi şantiyelerde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Şantiyelerde kullanılan konteynerlerin ise diğer konteynerlerden farklı özellikleri bulunuyor. Sağlam ve gelebilecek darbelere karşı oldukça dayanıklı olması bunlardan bir tanesidir.

 • Iso Tank Konteyner

  Iso Tank Konteyner

  Üretilen konteyner sistemlerinde piyasa standartlarının üstünde 1nci sınıf malzeme ve işçilik kalitesiyle siz kullanıcılara daha etkili bir hizmet sunabilmek amacıyla teknik özelliklerin iyileştirilmesi gerekir. Standart hale getirilen tüm konteyner modellerinde uygulanan ve diğer

 • Konteynerin Tarihçesi

  Konteynerin Tarihçesi

  Konteynerin İlk Kullanım Alanları İlk konteynerler 18.yüzyılda İngiltere’de kömür taşınması için kullanılıyordu. Bu konteynerler Loose Boxes adı verilen Bridgewater Canal’da kullanılan kutulardı. 1830’lu yıllarda demiryolunda

 • Nakliye Konteyner

  Nakliye Konteyner

  Her konteyner sisteminde standart bir hale gelmiş halde ISO 6346 uyumlu konteyner sisteminin sahibini ifade eden markalama bulunmaktadır. 4 tane harften meydana gelen ve son harfi U,J ya da Z harfleri olan bu numaralandırmayı 6 haneli bir rakam ve tek haneli bir kontrol sayısı takip etmektedir.

 • Güvenlik Kabini Fiyatları

  Güvenlik Kabini Fiyatları

  Konteynerler günümüzün en önemli ihtiyaçlarından bir tanesidir. Bu nedenle de hemen her alanda konteynerlerin kullanıldığını görebilirsiniz. Güvenlik kabinleri de bunlardan bir tanesidir. Özellikle güvenlik ihtiyacının gerekli olduğu alanlarda kullanılan konteynerler istenilen

 • Tır Konteyner Fiyatları

  Tır Konteyner Fiyatları

  20 ft ve 40 ft’lik genel amaçlı DC konteyner sistemleri, çelikten ya da alüminyum malzemelerden üretilmektedir. Çok sayıda yük türüne de uygunluk içermektedir. Alüminyum kuru yük konteyner sistemleri, çelik konteyner sistemlerinden daha ağır bir taşıma kapasitesine sahip durumdadır.

 • Konteyner Ölçüleri

  Konteyner Ölçüleri

  Kullanım alanlarına göre Konteyner Ölçüleri önem kazanmaktadır. Kullanılacak işe bağlı olarak doğru ölçülerde seçim yapmak gerekir. Aksi halde konteyner tam olarak işlevini yerine getiremeyecek veya işleyiş sorunları doğuracaktır. Ölçülerini yapılacak işin

 • Konteyner Ev Modelleri

  Konteyner Ev Modelleri

  Sunduğu çözümler ile yaşamı kolaylaştıran konteynerler, ev olarak tercih edildiğinde kurulumunun kısa sürede gerçekleştirilmesi ile kısa sürede kişileri ev sahibi yapmaktadır. Fakat herkesin farklı ev istekleri olduğundan ötürü Konteyner Ev Modelleri de çeşitlilik

 • Tehlikeli Atık Konteyner

  Tehlikeli Atık Konteyner

  Boya atölyelerinde, sanayi tesislerinde ve diğer tüm tehlikeli madde imalathanelerinde malzemelerin artan bölümleri yani kullanılmayacak halde olan artık maddeler, atıkları meydana getirmektedir. Bu sektörlerde görülen atık maddeler hem doğaya hem de insan hayatına son derece ciddi

 • Yük Konteyner Ölçüleri

  Yük Konteyner Ölçüleri

  Yük taşımacılığı alanında konteyner sistemlerinin önemi son derece büyüktür. Elbette ki çok sayıda profesyonel kaynak, yük taşımacılığı işiyle uğraşırken kesinlikle ISO konteyner şirketleri ile irtibat kurmaktadır. Özellikle de bu konteyner sistemlerinin hem ikinci elinin

 • Depo Konteyner Fiyatları

  Depo Konteyner Fiyatları

  Gelişen teknoloji ile beraber ihtiyaçlarımız için farklı çözümler üretilmekte ve bu çözümlerde günlük hayatımıza büyük kolaylıklar katmaktadır. Konteynerlerde bu çözümler arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda yaşanan depolama alanındaki sorunları gidermek için

 • Demonte Konteyner Fiyatları

  Demonte Konteyner Fiyatları

  İhtiyaçlara göre üretilmekte olan birçok farklı konteyner modeli bulunmaktadır. Demonte konteynerde bunlardan bir tanesidir. Nakliye açısından oldukça avantajlı olan bu konteyner modelleri istenilen yere kolay bir şekilde taşınabilmektedir. Ayrıca kolay bir şekilde kurulabildikleri

 • Çift Birleşim Konteyner

  Çift Birleşim Konteyner

  İstenen ebatlarda imalatları yapılabildiği ilk olarak belirtilmelidir. Dış cephe kaplama malzemeleri olarak 6 mm kalınlıklarda, hücresel olarak köpürtülmüş yapılı, kurşunsuz özelliklerde PVC üzeri özel akrilik kaplamalı ahşap desenli bir konteyner sistemidir. Ayrıca kendinden

 • Büfe Konteyner Fiyatları

  Büfe Konteyner Fiyatları

  Büfelerin temel özelliği işletme sahibi açısından masrafsız oluşları ve olmaları gerektiğidir. Böylece bulunulan konum itibariyle işletme sahibi işini yapabilmektedir. Büfeler; ekmek, bilet dolum, gıda, hırdavat, piyango, gazete gibi alanlarda ihtiyacı karşılamaktadırlar. Büfe

 • Birleşimli Konteyner

  Birleşimli Konteyner

  Birleşimli ofis ve şantiye konteyner sistemleri, istenen ebatlarda tek katlı ya da çok katlı olacak şekilde proje esasında özel üretim haline getirilebiliyor. Birleşimli konteyner sistemleri, kullanım özelliklerine göre şantiye konteyner sistemleri ya da ofis yönetim yapıları şeklinde

 • Bekçi Kabini

  Bekçi Kabini

  Güvenlik günümüzde olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesidir. Bu nedenle güvenliği sağlamak içinde farklı malzemeler ve yapılar kullanılmaktadır. Bekçi Kabini de bunlardan bir tanesidir. Özellikle büyük şirketlerde, firmalarda, işletmelerde vb. gibi yerlerde giriş

 • Atölye Konteyner

  Atölye Konteyner

  Gittikçe genişleyen konteyner sektörü içerisinde kullanıcıların gereksinimleri doğrultusunda bazı konteyner modelleri yaratılabiliyor. Bu durum; hem kullanıcılara yepyeni imkânlar sunmakta hem de sektörün talep görmesi sistemlerin verimini ve çeşitliliğini artırmaktadır. Atölye

 • Atık Konteyner

  Atık Konteyner

  Atık ve çöp konteyner sistemlerinin tam olarak ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını bilmek gerekir. Atık ve çöp konteyner sistemleri, katı ve evsel atıkların ilgili kurumlar tarafınca toplanarak bertaraf edilmesinin öncesinde geçici bir şekilde depolanması amacıyla

 • Flat Rack Konteyner

  Flat Rack Konteyner

              Giderek globalleşen dünya üzerinde yurt dışı ticaret bireysel baza indirgenmiştir. Yani küçük büyük her işletme ihracat yapabilmekte ve bu şekilde dünya pazarlarına açılabilmektedir. Bu alanda en önemli sorun ise

 • 40

  40" Kuru Yük Konteyner

  Lojistik hizmetler dahilinde tercih edilen yük konteyner sistem çeşitleri son derece geniştir. Mevcut olan bu çeşitlilik, sizlerin gereksinimleri doğrultusunda şekillenmektedir. Talep gören konteyner sistemleri, sizlerin gereksinimlerini karşılayabilecek niteliklere sahip şekilde üretilmektedir.

 • 40 Dc Konteyner

  40 Dc Konteyner

              Endüstriyel alanda yapılan faaliyetlerde profesyonellik en çok şart olan konu başlığı olmaktadır. Kaliteli hizmetler almak firmalar için çok önemli olmaktadır. Aynı zamanda maliyet bakımından da ekonomik özellikleri

 • 20 Ft Yük Konteyner

  20 Ft Yük Konteyner

              Güvenli, verimli, hasarsız olarak malzemelerin taşınmasında kullanılan 20 FT Yük Konteyner modelleri uluslararası standartlarda üretilerek taşımacılık sisteminin ana ürünü olmaktadır. Kutu şeklinde

 • 10 Ft Yük Konteyner

  10 Ft Yük Konteyner

              Günümüzde farklı sektörler içerisinde kullanım alanları giderek artan konteyner modelleri, insani ihtiyaçların giderilmesinden ticari alanda atık depolama ya da taşıma gibi pek çok sektör içerisinde yer almaktadır.

Soru Sorun