ss

Konteyner Elleçleme

Uygulamalı bir şekilde saha üzerinde kanıtlanmış işlemler söz konusudur. Firmaların otomasyonlu konteyner sistemi elleçleme tutumu, sahadan edinmiş olduğu deneyim doğrultusunda gerçekleştirilen konteyner vinç dizaynı ve işletimi üzerine kurulmuştur. Yaklaşımlar ise, proaktif ve pragmatik olarak ifade edilebilir. Müşterilere sunulan hizmetler esnasında edinilen deneyimlerle devamlı yepyeni otomasyon teknolojileri de geliştirilmektedir. Konteyner Elleçleme işlemlerinin son dönemlerde daha sık tercih edildiği ise ortada olan bir gerçektir. Yepyeni inşa edilmiş tesisler ve mevcut durumdaki tesislerle pek çok işlem yapılabiliyor. Firmaların otomasyon yaklaşımı; yepyeni inşa edilmesi beklenen terminalleri, mevcut durumdaki terminalleri ve daha güçlü hale getirilebilecek otomasyon sürümlerini kapsamaktadır.

Dünya genelinde hem otomatik RTG hem de otomatik RMG sistemlerinin tedarik edildiği firmalar da mevcut durumdadır. Sizler de elleçleme işlemleri kapsamında bu firmaları tercih edebilirsiniz. Otomasyonlu RTG sistemleri, dünyanın ileri gelen belirli konteyner terminallerinde saha üzerinde kendisini ispatlamış otomasyonlu RMG sistemleri göz önüne alınarak gelişimi sağlanmıştır. Konteyner Elleçleme işlemleri kapsamında tam otomasyona ulaşan yollar da denenebilir. Bu işlemi gerçekleştiren firmalarla RTG esaslı konteyner terminallerinin operasyonlarını aşamalar ve bloklar halinde tam otomasyona taşımanız da mümkün olacaktır. Vinçleri elektrik sistemleri iyileştirmelerini de kapsayan operatör desteği nitelikleri sayesinde daha güçlü hale getirebilirsiniz. Söz konusu firmaların genel ilkesi ise şu şekilde olmalıdır aslında; her geçen gün uluslararası ilişkiler kapsamında daha etken durumda olmaya ve güçlenen dış ticaret hacmiyle birlikte küresel ekonomi esası arasında kısa sürede yerini almaya başlamalıdır.

Konteyner Elleçleme

Ülkemiz tarihinde gerçekleştirilen bazı olaylar, hiç kuşkusuz bu ilerlemenin de mihenk taşlarından biri olurken küresel sermayenin ülkemiz genelinde yer bulduğu güvenilir ortam da bu ilerlemenin etkilendiği önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Konteyner Elleçleme işlemlerinin yanı sıra ülkemiz genelinde konteyner taşımacılığı sektörünün durumunu da araştırmak gerekir. Geride bıraktığımız senelerde ülkemizde her sene ortalama 7 milyon TEU konteyner sistemi elleçlenmiştir. Bu kavramlara yabancı olan kişiler için; yollarda görülen ufak konteyner sistemlerinden 7 milyon tane, geniş konteynerlerden de 3,5 milyon taneye denk geldiği örnek olarak belirtilebilir. Yani bu demek oluyor ki; dış ticaret alanında taşınan ürünlerin büyük bir bölümü denizyoluyla taşınmaktadır.

Soru Sorun